Půjčovna

 
 
V naší půjčovně Dawe-sport Vám můžeme nabídnout velké množství zimního vybavení na hory.
  •  sjezdové lyže převážně zn. Lusti v kategorii Standart a Race
  • big footy a snowblade
  • lyžáky různých značek
  • běžkové vybavení - běžky , boty i hole
  • snowboardy a boty
  • lyžařské helmy
  • sněžnice zn. Tubbs
  • nosič kol na tažné zařízení

Lyže i snowboardy jsou vždy řádně připraveny - hrany nabrošené a skluznice napreparovaná univerzálním voskem.

U zapůjčených lyží je nastavení vypínacích sil zdarma.

 

 

Půjčovní řád

 

1 - Zboží se půjčuje na základě předložení občanského průkazu osobám starším 15 let. Obsluha půjčovny může odmítnout půjčit  zboží bez udání důvodu.
 
2 - Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem.
 
3 - Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel oprávněn se přesvědčit o stavu půjčovaného předmětu.
 
4 - Občan bere na vědomí,že může půjčené zboží užívat řádně a v souladu s účelem jemuž slouží,je povinen chránit ho před poškozením,ztrátou,odcizením nebo zničením a nesmí jej přenechávat druhé osobě k užívání.
 
5 - Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží.Vrátí-li vypůjčovatel zboží po dohodnuté době,stanovené ve smlouvě,je povinen doplatit dlužné půjčovné.Nevrátí-li vypůjčovatel zboží ani do tří dnů po prokazatelném obdržení upomínky,bude vrácení zboží vymáháno soudní cestou.
 
6 - Půjčovné se zásadně nevrací.I když smlouva o půjčení bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela vyčerpána.
 
7 - Vypůjčovatel ručí za půjčené předměty a jejich stav.Za opotřebení způsobené běžným používáním vypůjčovatel neodpovídá.Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného předmětu,je vypůjčovatel povinen to půjčovně oznámit bez zbytečného odkladu.Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením obč.zákoníku o odpovědnosti za škodu.
 
8 - Vypůjčovatel  má právo se seznámit s půjčovním řádem,avšak jeho ustanovení je povinen dodržovat vždy.Před použitím půjčeného předmětu se zavazuje   seznámit se s návodem na použití a řídit se jím.
 
9 -Vypůjčovatel uděluje pronajímateli souhlas s tím, aby shromaždoval a zpracovával ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, osobní údaje nájemce, uvedené v nájemní smlouvě, a to výhradně pro své vlastní účely.
 
 
 
 
 
 

Kontakt

dawe-sport s r.o.

Běchovická 3/647
Praha 10
100 00
PO - ČT 11 - 19 hodin
PÁ 11 - 17 hodin
Je možná platba kartou

605 230 262

Test centrum LUSTI      

https://www.lusti-prodej-tesrcentrum.cz

 Lyže Lusti

 

 Kola

 

 

Elektro sady

 

       

 

Dawe sport používá stroj Wintersteiger

AUTORIZOVANÝ SERVIS